Header3

Elders on Session for 2015:

Ed Strand

Julie Bolen

Marilyn Burke

Sarah Vetter

Mark Paulus

Karen Earl

Kat Whaley

Jeff Karns

Martha Dobbins

Rich Healey